Дисципліна викладається в 7 і 8 семестрах для студентів спеціальності ПНК